ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时 > ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时 > 正文
qzone
微博
微信

必赢体育存款bì yíng tǐ yù cún kuǎn-ag旗舰平台尊龙-ag尊龙凯时

资讯 2023-08-14 19:25:54
春茶,你选对了吗?chūn chá , nǐ xuǎn duì le ma ? 选购技巧xuǎn gòu jì qiǎo 一、观外形yī 、 guān wài xíng 春茶的叶子一般裹得较紧,显得肥壮厚实,有的还有较多毫毛,色泽鲜润,香气浓郁而新鲜。夏茶和秋茶则叶子松散,颜色暗,香气平和,与春茶有很大区别。chūn chá de yè zi yì bān guǒ dé jiào jǐn , xiǎn de féi zhuàng hòu shí , yǒu de hái yǒu jiào duō háo máo , sè zé xiān rùn , xiāng qì nóng yù ér xīn xiān 。 xià chá hé qiū chá zé yè zi sōng sǎn , yán sè àn , xiāng qì píng hé , yǔ chūn chá yǒu hěn dà qū bié 。 二、查汤色èr 、 chá tāng sè 茶叶在贮藏过程中,构成茶叶色泽的一些物质,会被缓慢分解或氧化,使绿茶的色泽变得枯灰无光。而隔年茶茶褐素chá yè zài zhù cáng guò chéng zhōng , gòu chéng chá yè sè zé de yī xiē wù zhì , huì bèi huǎn màn fēn jiě huò yǎng huà , shǐ lǜ chá de sè zé biàn dé kū huī wú guāng 。 ér gé nián chá chá hè sù 的增加,则会使绿茶汤色变得黄褐不清,失去原有的新鲜色泽;春茶冲泡时茶叶下沉较快,香气浓烈持久,滋味醇厚;夏茶和秋茶在冲泡时茶叶下沉较慢,香气不高。de zēng jiā , zé huì shǐ lǜ chá tāng sè biàn dé huáng hè bù qīng , shī qù yuán yǒu de xīn xiān sè zé ; chūn chá chōng pào shí chá yè xià chén jiào kuài , xiāng qì nóng liè chí jiǔ , zī wèi chún hòu ; xià chá hé qiū chá zài chōng pào shí chá yè xià chén jiào màn , xiāng qì bù gāo 。 三、品茶香sān 、 pǐn chá xiāng 在贮藏过程中,茶中的各类构成味道的物质,有的分解挥发,有的缩成不溶于水的物质,因此不管何种茶类,新茶的味道都醇厚、鲜爽,而陈茶喝起来淡而不爽口。zài zhù cáng guò chéng zhōng , chá zhōng de gè lèi gòu chéng wèi dào de wù zhì , yǒu de fēn jiě huī fā , yǒu de suō chéng bù róng yú shuǐ de wù zhì , yīn cǐ bù guǎn hé zhǒng chá lèi , xīn chá de wèi dào dōu chún hòu 、 xiān shuǎng , ér chén chá hē qǐ lái dàn ér bù shuǎng kǒu 。 四、看茶底sì 、 kàn chá dǐ 茶叶泡完后,新茶茶底绿中带黄,显鲜嫩,而隔年茶茶底偏黄,没有鲜嫩感。chá yè pào wán hòu , xīn chá chá dǐ lǜ zhōng dài huáng , xiǎn xiān nèn , ér gé nián chá chá dǐ piān huáng , méi yǒu xiān nèn gǎn 。 五、谈到“染色茶”wǔ 、 tán dào “ rǎn sè chá ” 专家表示,染色的茶叶往往显得过于鲜艳。消费者购买时,可把手指用冷水浸湿,然后捏一下茶叶,如果手指很快留下明显绿色痕迹,就说明有问题。将这种茶叶冲泡后,如果茶水颜色碧绿,放置一段时间后有比较明显的分层现象,这种茶叶就很可能是“染色茶”。zhuān jiā biǎo shì , rǎn sè de chá yè wǎng wǎng xiǎn de guò yú xiān yàn 。 xiāo fèi zhě gòu mǎi shí , kě bǎ shǒu zhǐ yòng lěng shuǐ jìn shī , rán hòu niē yī xià chá yè , rú guǒ shǒu zhǐ hěn kuài liú xià míng xiǎn lǜ sè hén jì , jiù shuō míng yǒu wèn tí 。 jiāng zhè zhǒng chá yè chōng pào hòu , rú guǒ chá shuǐ yán sè bì lǜ , fàng zhì yī duàn shí jiān hòu yǒu bǐ jiào míng xiǎn de fēn céng xiàn xiàng , zhè zhǒng chá yè jiù hěn kě néng shì “ rǎn sè chá ”。 怎么挑选zěn me tiāo xuǎn 第一,用眼看。主要看干茶的形状、色泽和匀净度。绿茶的颜色要绿,其中以翠绿色为最佳,越接近自然的原始色泽越好。如果茶叶看上去黑乎乎的,大多不新鲜。dì yī , yòng yǎn kàn 。 zhǔ yào kàn gàn chá de xíng zhuàng 、 sè zé hé yún jìng dù 。 lǜ chá de yán sè yào lǜ , qí zhōng yǐ cuì lǜ sè wèi zuì jiā , yuè jiē jìn zì rán de yuán shǐ sè zé yuè hǎo 。 rú guǒ chá yè kàn shàng qù hēi hū hū de , dà duō bù xīn xiān 。 从形状来说,一般卷曲程度高的茶叶滋味更为丰富浓厚,针形和扁形则稍逊色,但观赏程度也许更好。干茶的匀净度则反映了茶叶原料品质的一致性。如果不均匀,说明掺杂了其他茶片、茶末或杂物。cóng xíng zhuàng lái shuō , yì bān juǎn qū chéng dù gāo de chá yè zī wèi gèng wéi fēng fù nóng hòu , zhēn xíng hé biǎn xíng zé shāo xùn sè , dàn guān shǎng chéng dù yě xǔ gèng hǎo 。 gàn chá de yún jìng dù zé fǎn yìng le chá yè yuán liào pǐn zhì dì yí zhì xìng 。 rú guǒ bù jūn yún , shuō míng càn zá le qí tā chá piàn 、 chá mò huò zá wù 。 第二,手摸。购买散装干茶,可以用拇指、食指和中指轻捏,感觉茶叶的干燥程度。如果干爽,说明茶叶质量保持良好;反之茶叶则可能已经受潮。dì èr , shǒu mō 。 gòu mǎi sǎn zhuāng gàn chá , kě yǐ yòng mǔ zhǐ 、 shí zhǐ hé zhōng zhǐ qīng niē , gǎn jué chá yè de gān zào chéng dù 。 rú guǒ gàn shuǎng , shuō míng chá yè zhì liàng bǎo chí liáng hǎo ; fǎn zhī chá yè zé kě néng yǐ jīng shòu cháo 。 此外,手摸还可以感觉茶叶的重实或者轻飘程度,一般重实者内含物质丰富和充实,风味更佳。cǐ wài , shǒu mō hái kě yǐ gǎn jué chá yè de zhòng shí huò zhě qīng piāo chéng dù , yì bān zhòng shí zhě nèi hán wù zhì fēng fù hé chōng shí , fēng wèi gèng jiā 。 第三,鼻嗅。干茶也可以闻香气,可以感受茶叶的主体香气,尤其是判断是否有异味。如有油、霉、酸、烟、焦等异味,就说明茶叶在加工或贮藏过程中已被污染。dì sān , bí xiù 。 gàn chá yě kě yǐ wén xiāng qì , kě yǐ gǎn shòu chá yè de zhǔ tǐ xiāng qì , yóu qí shì pàn duàn shì fǒu yǒu yì wèi 。 rú yǒu yóu 、 méi 、 suān 、 yān 、 jiāo děng yì wèi , jiù shuō míng chá yè zài jiā gōng huò zhù cáng guò chéng zhōng yǐ bèi wū rǎn 。 第四,用杯泡。常见绿茶的冲泡,以玻璃杯dì sì , yòng bēi pào 。 cháng jiàn lǜ chá de chōng pào , yǐ bō lí bēi 或瓷杯huò cí bēi ,加入3克茶叶,再冲入150毫升80℃-90℃的纯净水,5分钟后再品尝。尝前可以嗅闻香气,以纯正、无异味为好,香气高爽, jiā rù 3 kè chá yè , zài chōng rù 150 háo shēng 80℃-90℃ de chún jìng shuǐ ,5 fēn zhōng hòu zài pǐn cháng 。 cháng qián kě yǐ xiù wén xiāng qì , yǐ chún zhèng 、 wú yì wèi wèi hǎo , xiāng qì gāo shuǎng 、浓郁为最优。春茶较为鲜醇可口。、 nóng yù wèi zuì yōu 。 chūn chá jiào wéi xiān chún kě kǒu 。 茶汤的颜色也可反映出茶叶的品质,以汤色清澈明亮者为佳。如果汤色红或偏红,则可能是加工不当或存放时间较长。chá tāng de yán sè yě kě fǎn yìng chū chá yè de pǐn zhì , yǐ tāng sè qīng chè míng liàng zhě wèi jiā 。 rú guǒ tāng sè hóng huò piān hóng , zé kě néng shì jiā gōng bù dàng huò cún fàng shí jiān jiào zhǎng 。 想要了解更多,xiǎng yào liǎo jiě gèng duō , 识别下面的二维码,马上关注ag旗舰平台尊龙吧!shí bié xià miàn de èr wéi mǎ , mǎ shàng guān zhù wǒ men ba ! 地址:普阳街与湖西路交汇月星家居富一层dì zhǐ : pǔ yáng jiē yǔ hú xī lù jiāo huì yuè xīng jiā jū fù yī céng 详询:0431-81672222xiáng xún :0431-81672222
责任编辑:戴利
责任编辑: 冀建宏
  相关推荐
王硕仁
2023-08-14 19:25:54
文文
2023-08-14 19:25:54
秦毅
2023-08-14 19:25:54
刘子善
2023-08-14 19:25:54
  热点精选
  • 郭少波2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 盖伊·福克斯日2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 牛·米2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 庞建军2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 马特·莫顿2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 吕洞宝2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 罗建生2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 孙雯2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 石永波2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

  • 朱震亨2023-08-14 19:25:542023-08-14 19:25:54

人家也是有底线的啦~
相关推荐
广告

违法和不良信息举报电话:010-85181169

ag旗舰平台尊龙 copyright © 2018 tom.com corporation, all rights reserved 雷霆万钧ag尊龙凯时的版权声明
违法信息/未成年人举报:010-85181169     举报邮箱/未成年人举报:
网站地图